LabDezign

er en arkitektvirksomhed med mange års erfaring, som har løst en række laboratorieopgaver indenfor den biotekniske og pharmaceutiske industri.

I de senere år har vi arbejdet indenfor sundhedsvidenskabelige forskningsområder
for sygehuse.

LabDezign løser opgaver indenfor undervisnings-, forsknings og produktionslaboratorier, fra alle laboratorietyper til højt specialiseret isotop- og Genklasse laboratorier samt laboratorier til dyreforsøg og faciliteter for dyrestalde.

Vi skaber fysiske faciliteter, som giver optimale forhold for behandling af patienter og
for de mennesker, som skal hjælpe dem.